fredag 30. januar 2009

Bever vs Never


onsdag 28. januar 2009

Kneik

tirsdag 27. januar 2009

Anslag

Bilder sladrer. For det meste. Noen klarer å temme den ukontrollerte sladringen, og få bilder til å snakke. Etter mange års øvelse bør de kunne snakke rent. Så spørs det om noen forstår språket. Selv folk som har vokst opp i samme billedkultur og materielle omgivelser, reagerer forskjellig på bilder. Og jo mer man i bildet fjerner seg fra en åpenbar betydning, jo større krav stilles det til fotografen.

Jeg samler. Først og fremst samler jeg på bokstaver og ord til et billedspråk. Jeg leter, velger, ser, bearbeider og viser. Bokstaver er universelle. Bildets alfabet, runer og hieroglyfer går det an å lære. Ordene er vanskeligere. Vanskeligere å finne, og vanskeligere å bruke. Jeg har ennå ikke nok til å prøve en setning.

Fotografen Tom Sandberg har lært å snakke. Han lar i noen av sine bilder motivet så og si forsvinne. Et av dem, identifisert som "Untitled 1990", beveger seg på grensen til å utrydde seg selv som bilde. Han velger et objekt som er så enkelt at det ikke minner oss om sin funksjon. På den måten toner han ned muligheten av å se motivet som en metafor. Han rydder effektivt unna alt uvesentlig. Det som står igjen er lys, form og overflate. Disse egenskapene begynner så å bære en egen mening, og kan kobles til et vidt erfaringsregister. Det geniale abstrakte bildet bærer i seg en metaforisk kraft, som påbegynnes av fotografen og fullføres av betrakteren. Mennesker med erfaringer de trenger å bearbeide, alt fra trivielle til eksistensielle, vil i et lykkelig øyeblikk oppleve at bildet føder en ny tanke, som bringer dem videre.

Ennå har jeg ikke sagt noe om hva bildet handler om. Se selv.

søndag 25. januar 2009

Snøballer

onsdag 21. januar 2009

Clivialand - et oversiktskart


tirsdag 20. januar 2009

Skyggens voktere


mandag 19. januar 2009

Og innenfor er det fest


søndag 18. januar 2009

Mot


søndag 11. januar 2009

Islagt


torsdag 8. januar 2009

Clivia rekker tunge


tirsdag 6. januar 2009

Har du kald kaffe?


mandag 5. januar 2009

Ikke alt rimer


søndag 4. januar 2009

Vinter - en parentes


lørdag 3. januar 2009

Clivia 2